Het creëren van goede werkomstandigheden is een belangrijke voorwaarde voor werkgevers om goed personeel aan te trekken en te binden. Vooral in de dienstverlenende sector krijgen werknemers een steeds grotere mate van vrijheid om hun werkzaamheden uit te voeren naar hun persoonlijke wensen. Diezelfde vrijheid en flexibiliteit is nu ook beschikbaar als het om mobiliteit van werknemers gaat.
De opvolger van de klassieke leaseauto heet ‘mobiliteitsleasing’ en geeft de werknemer de vrijheid en flexibiliteit om te reizen zoals hij wíl. In de praktijk betekent ‘mobiliteitsleasing’ dat een werknemer voor zijn mobiliteit niet alleen de beschikking heeft over zijn ‘eigen’ leaseauto, maar vanaf dat moment ook op eenvoudige wijze financieel geprikkeld wordt om gebruik te maken van alternatieven voor de auto (trein, bus, OV-fiets, P&R-voorzieningen telewerken, teleconferencing).
De deelnemer is zo in staat om voor elke afzonderlijke reis een keuze te maken voor auto of alternatief. Een reis per auto betekent een forse aanslag op zijn persoonlijk mobiliteitsbudget. Een reis per OV betekent een veel kleinere aanslag op zijn mobiliteitsbudget. Door slim te reizen kan de deelnemer aan het eind van het jaar een deel van zijn mobiliteitsbudget overhouden. Dit wordt geheel of gedeeltelijk aan hem uitgekeerd, en vormt een attractieve prikkel om zo vaak als mogelijk voor een alternatief voor de auto te kiezen.

Wel zo interessant als het gaat om het vergroten van de werknemertevredenheid.

mobiel2.jpg