De fileproblematiek in de belangrijke economische regio’s in Nederland neemt de komende jaren verder toe. In een tijd dat bezuinigingen de overheid dwingen om de ambities naar beneden bij te stellen. Ook op vlak van bereikbaarheid.
Toch kan de overheid de bereikbaarheid van deze belangrijke stedelijke regio’s op korte termijn structureel verbeteren, zonder grote investeringen.
Door gunstige voorwaarden te scheppen voor de introductie van moderne autoleaseproducten in een regio waar de bereikbaarheid onder druk staat. Het effect hiervan is dat leaserijders geregeld hun auto laten staan en voor een alternatief kiezen. En het verminderen van het aantal autokilometers van leaseauto’s in de spits zet zoden aan de dijk. Omdat juist in de stedelijke regio’s het aandeel leaseauto’s tijdens die drukke uren wel kan oplopen tot 50 procent.

De logische rol die de overheid kan spelen is het opzetten van initiatieven om in samenwerking met de regionale werkgevers de introductie van nieuwe leaseproducten te stimuleren. Zo ontstaan in de belangrijke regio’s aansprekende showcases. Leasemaatschappijen kunnen hun nieuwe productaanbod tonen. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de vraagtekens rond deze diensten weg te nemen. Het effect: de versnelde introductie van flexibele vormen van autoleasing.

Wel zo goed voor de bereikbaarheid van de belangrijkste economische regio’s in Nederland.

mobiel2.jpg