De leaseauto lijkt nauwelijks meer weg te denken als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket van de hoogopgeleide werknemer. Toch tekent zich langzaamaan een kentering af. Er is sinds een aantal jaar geen groei meer van het aantal leaseauto’s in Nederland. En dit jaar is de stagnatie omgeslagen in een lichte krimp van het aantal leaseauto’s. En dus van de omzet van de autoleasebranche.
Autoleasemaatschappijen werken aan vernieuwing van hun dienstverlening. Door producten aan te bieden die de werknemer in staat stellen om naast ‘zijn’ leaseauto gebruik te kunnen maken van een grote diversiteit aan alternatieve reismogelijkheden. Een verschuiving van autoleasing naar ‘mobiliteitsleasing’. Het interessante van dat product is dat het in principe kan worden aangeboden aan elke werknemer in Nederland. Voor de autoleasebranche betekent dat het aanboren van nieuwe markten. Voor de werkgever betekent dat vermindering van de administratieve lastten door het outsourcenvan de mobiliteit van zijn werknemers. En voor de werknemers betekent het een veel grotere vrijheid en flexibiliteit in mobiliteit.

Wel zo interessant als het gaat om aanbieden van aantrekkelijke diensten op gebied van mobiliteit.

mobiel1.jpg