Het principe van mobiliteitsleasing is heel simpel. Een contract dat een werkgever afsluit om een werknemer in een leaseauto te laten rijden kan op elk gewenst moment worden aangevuld met een ‘mobiliteitsleasecontract’. Hierin is geregeld dat de werknemer naast zijn leaseauto ook de beschikking krijgt over een veelheid aan alternatieven (OV, taxi, OV-fiets etc.). De bijgeleverde mobiliteitspas geeft hem toegang tot die alternatieven en regelt automatisch de facturatie.

Het concept mobiliteitsleasing moet tot effect hebben de leaserijder te stimuleren bewust na te denken over zijn rijgedrag en voor het beste alternatief te kiezen om van a naar b te komen. Deze stimulering is het meest interessante onderdeel van het businessmodel. Hoe kan een werknemer zodanig financieel geprikkeld worden dat reizen met alternatieven ook interessant is voor de portemonnee?

De vertaling van het concept Mobiliteitsleasing naar een business model kan in de drie stappen worden bekeken:

  1. Het omzetten van een traditioneel model naar een basis mobiliteitsleasing business model.
  2. Het toevoegen van enkele ‘add on’s’ die direct gerelateerd zijn aan de kosten van de leaseauto als zijnde parkeerkosten, schade, etc.
  3. Het toevoegen van enkele ‘add on’s’ die indirect gerelateerd zijn aan mobiliteitsleasing, maar die wel cruciaal zijn voor het aantrekkelijk maken van het mobiliteitsbudget.

1. Het omzetten van een traditioneel model naar een basis mobiliteitsleasing business model.


Hierin worden de kosten die de leasemaatschappijen rekenen omgezet in een budget en worden OV kosten toegevoegd. In deze eerste stap zijn drie posten opgenomen:

  • Leasetarief (bestaande uit Afschrijving, Interest, Houderschapsbelasting, Assurantiën, Hulpverlening, Reparatie en onderhoud, Banden, Vervangend Vervoer en overige kosten)
  • Brandstofkosten. Hier is uitgegaan van de brandstofkosten prijspeil maart 2011.
  • Alternatieve kosten voor vervoer. Hier is uitgegaan van de kosten van de NS business card prijspeil 2011.

De omzetting naar een mobiliteitsleasing businessmodel is het beste te illustreren aan de hand van een voorbeeld. In dit voorbeeld is gekeken naar een Volkswagen Passat waarvoor een contract is afgesloten voor 48 maanden waarin 35.000 km per jaar zal worden gereden. In dit voorbeeld vermindert de leaserijder zijn autokilometrage met 5000 km per jaar (ofwel 14 procent) . Hierdoor is er een besparing gecreëerd van € 900 per jaar. Wanneer een leaserijder thuis gaat werken in plaats van reizen, zal hij € 900 per jaar over kunnen houden van het budget. Wanneer de leaserijder alle 5000 km met het OV wil afleggen zal daar ongeveer 700 euro voor gerekend worden. De leaserijder houdt dan per jaar in het minst gunstige geval € 200 over. Bij een 50-50 mix van thuiswerken en OV gebruik komt de gemiddelde besparing neer op circa € 550 per jaar.

In onderstaand tabel staat dit voorbeeld weergegeven.
2. Het toevoegen van enkele ‘add on’s’ die direct gerelateerd zijn aan de kosten van de leaseauto als zijnde parkeerkosten, schade, etc.
 

Dit wordt gezien als de eerste uitbreiding van het basismodel, door relatief simpele posten toe te voegen in het budget. Het model dat hierboven is geschetst biedt een basis om ook gerelateerde kosten voor mobiliteit mee te nemen in het persoonsgebonden budget. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten van parkeren bij het kantoor of van schade. Daarnaast wordt door mobiliteitsleasing zuiniger rijden beloond; dit kan ook worden meegenomen in het budget.

Met deze drie ‘add on’s’ op het basis model kan een extra besparing worden gerealiseerd van circa € 600 per jaar. De maximale besparing per jaar wordt hiermee € 1500 en de gemiddelde besparing € 1150. Dit voorbeeld is weergegeven in onderstaand tabel.3. Het toevoegen van enkele ‘add on’s’ die indirect gerelateerd zijn aan mobiliteitsleasing, maar die wel cruciaal zijn voor het aantrekkelijk maken van het mobiliteitsbudget.

Dit zijn voorstellen gericht op het onbelast uitkeren van het resterend mobiliteitsbudget en het variabiliseren van MRB, BPM en bijtelling voor privégebruik van de leaseauto.

mobiel2.jpg