Mobiliteitsleasing bevordert bereikbaarheid Maastricht

Op initiatief van ECORYS werken overheden, werkgevers en leasemaatschappijen in Maastricht samen om de bereikbaarheidsproblematiek te beperken die ontstaat door de aanleg van de A2 tunnel door de stad. De samenwerking richt zich op de introductie van een nieuwe vorm van autoleasing. Hierdoor vermindert het gebruik van de leaseauto aanzienlijk, en blijft de verkeershinder tijdens de bouw van de tunnel beperkt.

Om de marktintroductie van mobiliteitsleasing te versnellen en gelijktijdig de bereikbaarheid te verbeteren heeft ECORYS contact gelegd tussen de vooruitstrevende autoleasemaatschappijen en de overheden en werkgevers in Maastricht, een regio die te maken heeft met een zeer forse bereikbaarheidsproblematiek. De oorzaak is dat daar tot 2016 een tunnel onder de huidige A2 wordt gebouwd.

Weliswaar is de samenwerking tussen werkgevers, overheden en autoleasemaatschappijen nieuw en niet vanzelfsprekend. Maar het voorstel dat op tafel ligt is aantrekkelijk genoeg om elkaar te vinden: Maastrichtse werkgevers verruilen voor 500 werknemers het klassieke leasecontract voor een mobiliteitsleasecontract. De overheden financieren de ritregistratiesystemen die hiervoor nodig zijn. En de betrokken leasemaatschappijen leveren alle noodzakelijke menskracht om de nieuwe producten professioneel te introduceren.

Zo ontstaat in Maastricht een showcase Mobiliteitsleasing waardoor het nieuwe product veel sneller bekendheid krijgt. En bovendien verdwijnen structureel dagelijks 100 auto’s uit de file. En dat is toch vijf procent van het totaal aantal auto’s dat van de weg af moet om het verkeer te kunnen laten doorstromen tijdens de bouw van de tunnel.

mobiel7.jpg